2017-04-12 08:55:35

Na¹i učenici u Socijalnoj samoposluzi "Duga " u Vukovaru

I ovaj put učenici naše škole su pokazali veliko srce i prilikom svog posjeta Vukovaru donirali higijenske i prehrambene potrepštine za humanitarnu udrugu "Duga" .

 

 


Osnovna ¹kola "®rnovnica"