2018-06-05 08:49:03

Emocionalno opismenjavanje

Abeceda osjećaja je nastala kao rezultat javnozdravstvenog projekta „Pretežno vedro“ koji ima za cilj zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja djece i mladih. Rječnik su izradili učenici OŠ Brda koji su uz opis svake emocije dodali i zanimljive popratne ilustracije kojima je cilj dočarati i približiti kako izgleda dječji emocionalni život. Vrednovanje Abecede osjećaja provedeno je na ukupno 93 učenika petih i šestih razreda Osnovne škole Žrnovnica (4 razredna odjeljenja).  Nakon radionice u kojoj su se upoznali s Abecedom, primijenjen je kratki evaluacijski listić koji ukazuje na sljedeće podatke:

90 % učenika smatra da im se rječnik sviđa,  70 % smatra da im rječnik može pomoći u prepoznavanju i imenovanju vlastitih osjećaja,  73% učenika smatra da im može pomoći u prepoznavanju i imenovanju tuđih osjećaja,  72 % njih smatra da može pomoći  u odnosu s vršnjacima  i u  odnosu s odraslim osobama,  60 % njih misli da bi im mogao pomoći u  nošenju s neugodnim osjećajima, 68 % njih se izjasnilo da su prepoznali neke nove osjećaje kod sebe nakon što su pročitali ovaj rječnik.   

 

Na pitanje „kome bi preporučio ovaj rječnik i zašto“ djeca su najčešće navodila članove uže obitelji-roditelje, braću i sestre…

Zanimljivi su i komentari koji jasno ukazuju na potrebu za ovakvim vrstama aktivnosti kojima je cilj poticanje razmišljanja i razumijevanja o emocijama:

„Jednoj mojoj prijateljici jer ona ne može kontrolirati osjećaje“

„Odraslima, zbog toga što neki ne znaju osjećaje koje osjećamo“

„Pa, možda starijima jer se oni više svađaju“

„Preporučila bih svima pošto možda neki upoznaju novi osjećaj“

„Preporučila bih ga svima zato što se lakše možemo nositi s osjećajima kada znamo da su svi normalni“

 

Ovaj  rječnik vidim kao izrazito korisno sredstvo u praktičnom radu svih onih stručnjaka koji se bave prevencijom problema mentalnog zdravlja, a upravo su škole, kao značajan dio djetetovog života, pogodno mjesto za to. Međutim, mišljenja sam kako osim u primarnoj prevenciji, ovaj rječnik može poslužiti i u tretmanu, poglavito u početnom, psihoedukativnom dijelu. Stoga, radujem se nastavljanju primjene ovog rječnika u svojem daljnjom profesionalnom radu i djelovanju. 

 


Osnovna škola "Žrnovnica"