2019-09-13 10:38:25

Obavijest o prehrani učenika

U školskoj godini 2019./2020. prehrana učenika (školska marenda) započinje 23. rujna 2019. godine.

Cijena jednog obroka po učeniku iznosi 6,00 kuna.

Roditelji učenika koji su se opredijelili za prehranu u Školi trebaju potpisati ugovor koji će preuzeti od razrednika/ce u dva primjerka. Jedan primjerak roditelj ostavlja sebi, a drugi vraća razredniku/ci najkasnije do petka 20. rujna 2019. godine do 12,00 sati.

Ako se netko naknadno odluči za prehranu učenika u Školi, također će potpisati ugovor i to najkasnije pretposljednjeg radnog dana u mjesecu za idući mjesec.

Kao i prošle školske godine i u ovoj će biti moguće umanjiti iznos računa ukoliko je dijete bolesno ili iz nekih drugih opravdanih razloga odsutno iz škole duže od tri radna dana, a roditelj o tome pravovremeno obavijesti Školu.

Plaćanje prehrane učenika roditelji će vršiti temeljem računa koje će im ispostavljati Škola.


Osnovna škola "Žrnovnica"